Om REIKI

  Låt oss gå lite djupare in på Reiki healing. Det är inte helt lätt att förklara energi med ord, Reikin talar bäst för sig själv. 

  Nedan har jag lagt in en förklarande text från Förenade Reikiförbundet som jag tycker ger en ganska bra bild av Reikins filosofi och dess användningsområden. 

  Upplevelsen av Reiki är något helt annat, vill du förstå på djupet - boka en behandling! / Karolina Kaplan Cert. Reiki Master Teacher.   Reiki
  Källa: Förenade Reikiförbundet

  Reiki healing är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

  Reiki är en form av healing - ett ord som idag i många sammanhang är väldigt belastat - men förutsätter ingen religiös tro eller övertygelse, varken för utövaren eller den som blir behandlad. Reiki kan ges och tas emot av alla, oavsett om man är spirituellt eller vetenskapligt lagd, och man behöver inte "tro på healing" för att det ska fungera. Modern forskning om Reiki visar att metoden är effektiv i en rad olika sammanhang.

  Reiki klassas idag som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Detta innebär att du kan använda ditt friskvårdsbidrag för Reiki.  Hur fungerar Reiki?
  Reiki arbetar på flera plan samtidigt, dels genom den fysiska beröringen, som aktiverar "må-bra-hormoner" i kroppen som till exempel oxytocin, dels genom kroppens subtila energisystem som vid exempelvis akupunktur och akupressur.

  Likheter finns även med terapier som Rosenmetoden, som går ut på att smärtsamma minnen lagras i kroppen i form av fysiska spänningar och blockeringar, och genom beröringen löser man upp spänningarna och klienten kan då släppa taget om det som orsakade smärtan från början. Reiki healing är en holistisk behandlingsmetod, som utgår från att kropp och psyke är en helhet. Därför behandlar man ofta hela kroppen, även om man har besvär som upplevs som begränsat till ett visst ställe.  Vad betyder Reiki?
  Reiki är japanska och består av två ord: rei, som betyder "universell" och ki, som betyder "livsenergi" och motsvaras av kinesiskans chi och prana i Indien. Universell livsenergi syftar på den högsta kända energinivån, som sedan delas upp i "lägre" energinivåer i olika sammanhang, som till exempel den energi man arbetar med i Tai Chi.


  Vad kan Reiki göra för mig?
  Reiki lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänker stress och ökar välbefinnandet, men kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård. Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, såsom i exempelvis USA, Storbritannien och Frankrike.

  Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Ofta har vår kropp och vårt psyke lösningen på våra problem, men har tappat "tillgången" till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv.

  Det betyder inte att Reiki kan bota allt. Däremot kan det ökade välbefinnandet göra det lättare att leva med en svår sjukdom och därmed skapa en högre livskvalitet för individen. Energi som gått åt till att stå ut med smärta och ångest frigörs till att ta hand om sjukdomen på ett bättre sätt.


  Många fysiska åkommor har psykisk eller emotionell orsak; värk och spänningar orsakas ofta av stress, sorg, oro och undanträngda känslor. Reiki arbetar samtidigt på det fysiska och det emotionella planet, och löser upp spänningarna och frigör det som en gång orsakat dem. Känslorna kan då komma upp till ytan så att man kan bearbeta dem. Den djupavslappning Reiki ger hjälper kroppen att läka sig själv.  Vad Reiki kan åstadkomma beror förstås också på problemens orsak. Om ischias orsakas av ett diskbråck kan Reiki inte "bota" detta, men däremot lindra de muskelspänningar som uppstår i samband med den smärta som diskbråcket orsakar, och därmed reducera musklernas tryck på ischiasnerven. Diskbråcket finns kvar, men det blir lättare att leva med det. Om det istället rör sig om så kallad "falsk ischias", som enbart orsakas av muskelspänningar som trycker på ischiasnerven kan Reiki vara en fullt tillräcklig behandlingsmetod för att bli symptomfri.

  Reiki kan som sagt inte bota cancer, men en cancerpatient kan få ett betydelsefullt stöd genom att komplettera med Reiki. Både sjukdomen och behandlingen med dess biverkningar är idag förknippade med smärta och rädslan för att dö.

  Med Reiki kan patienten få hjälp att minska både ångest och smärta, och därmed öka sin livskvalitet och få mer energi över till att leva med sjukdomen och förhoppningsvis tillfriskna. I England används Reiki just för patienter som genomgår behandling mot cancer. Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand. Vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.


  Gokai - Reikis fem principer

  Reikins grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper - Gokai - som vägledning för personlig och andlig utveckling. Första gången man läser eller hör dem kan de framstå som alltför allmängiltiga eller vardagliga, men tittar man närmare på dem finner man att de i sin enkelhet rymmer stor visdom utan att bli specifika på ett sådant sätt att de motsäger några trosuppfattningar, andliga eller vetenskapliga. Många Reikiutövare upprepar Gokai som en daglig meditation.
  Picture


  Reiki är ingen religion

  Reiki är ingen religion, men kan däremot användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling, vare sig man är troende (oavsett religion) eller icke troende. Utöver att ge sig själv Reiki finns det också meditationer och övningar som man kan väva in i sitt dagliga liv.


  Texten ovan är lånad från Förenade Reikiförbundet

  Nu har du kanske fått en tydligare uppfattning om vad Reiki kan göra. Som sagt, först när du provat en behandling kommer du förstå vad Reiki ÄR.

  Får du friskvårdsbidrag från ditt arbete? Perfekt, då kan du betala din Reikibehandling med detta! Har du epassi kan du dessutom betala direkt genom deras app hos flera av oss behandlare. Reiki kan du även få på distans, var du än befinner dig! 

  Vill du gå en kurs i Reiki? 

  Mina kollegor

  I lokalen hittar du också:

  Isabelle med Tarotreadings och Reiki på menyn. Läs mer på Energi och Harmoni

  Hannele med Frekvensterapi, kostrådgivning och Reiki. Läs mer på Holistic Lifestyle by Hannele


  Svjetlana med Reiki, skicka mail till info@soula.se för bokning.

  Kontakta oss